ต่างหู เพชรเม็ดเดี่ยว มีให้เลือกหลายขนาด 
ตั้งแต่ 0.10 กะรัต ถึง 2.00 กะรัตค่ะ
           

 • ต่างหูเพชรเม็ดเดี่ยว 0.10 กะรัต
  1,000.00 บาท
 • ต่างหูเพชรเม็ดเดี่ยว 0.50 กะรัต
  1,250.00 บาท
 • ต่างหูเพชรเม็ดเดี่ยว 0.80 กะรัต
  1,350.00 บาท
 • ต่างหูเพชรเม็ดเดี่ยว 1.00 กะรัต
  1,450.00 บาท
 • ต่างหูเพชรเม็ดเดี่ยว 1.50 กะรัต
  1,550.00 บาท
 • ต่างหูเพชรเม็ดเดี่ยว 2.00 กะรัต
  1,650.00 บาท
 • ต่างหู Witchery
  3,600.00 บาท
 • ต่างหู Wish Love
  2,600.00 บาท
 • ต่างหู Touch Of Love
  1,960.00 บาท
 • ต่างหู The Venus
  3,600.00 บาท
 • ต่างหู Simply Smart
  1,920.00 บาท
 • ต่างหู Simply Smart
  2,720.00 บาท
 • ต่างหู Simply Edge
  1,800.00 บาท
 • ต่างหู Ribbon Love
  2,800.00 บาท
 • ต่างหู Love Story
  3,760.00 บาท
 • ต่างหู Leaf Rain
  4,200.00 บาท
 • ต่างหู
  2,990.00 บาท
 • ต่างหู
  2,990.00 บาท
 • ต่างหู
  1,350.00 บาท
 • ต่างหู
  1,350.00 บาท
 • ต่างหู
  3,200.00 บาท
 • ต่างหู
  2,200.00 บาท
 • ต่างหู Stream of Love
  3,840.00 บาท
 • ต่างหู
  3,600.00 บาท

Visitors: 20,096